Važnost rezidbe u voćarstvu

Cilj svake rezidbe je osiguravati pravilnu ravnotežu između rasta i rodnosti. Pravilnom rezidbom osiguravamo niz faktora koji će u konačnici utjecati na veći prinos i kvalitetu plodova.
Hand of Gardener pruning trees with pruning shears.

Danas, kad je jedan virus pokorio cijeli svijet te zaustavio normalan život i unazadio ekonomiju mnogih zemalja svijeta, susreli smo se sa spoznajom koliko je važna domaća poljoprivredna proizvodnja te koliko je važno biti informiran o uzgoju voća i povrća. U ovim trenucima, sve više ljudi razmišlja o vlastitom uzgoju i prednostima istog. Svi mi volimo svježe voće na stolu, još ako je domaće i netretirano, tim još bolje ali malo nas zna koliko je zapravo truda uloženo u svaki plod. Jedna od najvažnijih stvari koja se tiče brige o voćkama je rezidba, budući da kvaliteta i kvantiteta prinosa plodova direktno ovisi o orezivanju.

Rezidba ili orezivanje voćaka jedna je od najvažnijih pomotehničkih mjera u voćarstvu i provodi se na svim vrstama voćaka. Cilj svake rezidbe je osiguravati pravilnu ravnotežu između rasta i rodnosti. Pravilnom rezidbom osiguravamo niz faktora koji će u konačnici utjecati na veći prinos i kvalitetu plodova. Obzirom na vrijeme provedbe, rezidba se može podijeliti na zimsku i ljetnu (zelenu) rezidbu.

Prednosti pravilne rezidbe

Zahvatom poput rezidbe utječemo na floemski transport u samoj voćki. Rezom prekidamo tijek floema te se sve hranjive tvari koje su dobivene fotosintezom neće raspodijeliti masenim strujanjem do korijena već će stati na mjestu reza. Prorjeđivanjem i prikraćivanjem krošnje održavamo omjer rasta i rodnosti i osiguravamo željeni oblik krošnje. Rezidbu treba vršiti stručna osoba u pravo vrijeme, kada nema opasnosti od mraza. Jedino tako nam rezidba može osigurati bolju rodnost i brži početak plodonošenja.

Zimska rezidba

Zimska rezidba provodi se u vrijeme mirovanja voćaka, od siječnja pa sve do sredine ožujka. Točan trenutak rezidbe ovisi o vrsti voćke i klimatskom podneblju. Tako se zimska rezidba mandarina provodi tek u ožujku, nakon prestanka opasnosti od mraza. Prije početka rezidbe potrebno je determinirati rodne pupove, odrediti količinu i njihov položaj. Vrlo važno je i uočiti položaj provodnice (glavnog vršnog izboja) kako bi lakše mogli obaviti izolaciju vrha. Do osnove ili baze odstranjuju se sve grane koje rastu u unutrašnjost krošnje jer zbog nedostatka svjetlosti neće dati kvalitetne plodove. Također, uklanjaju se stare, oštećene ili konkurentne grane te vodopije, izboji koji ne sadrže generativne pupove i prepoznatljivi su tako što rastu pod pravim kutem. Dulje grane prikrajućuju za otprilike ⅓ . Potrebno je dobiti prozračnu krošnju, bez grana koje se preklapaju ili međusobno zasjenjuju. Rez vršimo voćarskim škarama i to prema suprotnoj strani gdje se nalazi pup. Ukoliko se radi o debljoj grani koristimo pilu, a sve veće rane moramo premazati voćarskim voskom kako bi spriječili gljivična ili bakterijska oboljenja. Pravilnom zimskom rezidbom prikraćivanjem grana utječemo na vegetativni prirast dok prorjeđivanjem osiguravamo bolje osvjetljenje a time i veću rodnost.

Zelena rezidba

Zelena rezidba provodi se u vrijeme vegetacije kod bujnih voćaka i to nekoliko puta. Preporuka je da se kod voćaka koje nemaju tako bujan rast, ova vrsta rezidbe ne provodi. Ako govorimo o mladim voćkama, zelenom rezidbom oblikujemo uzgojni oblik a kod starijih voćaka osiguravamo pravilnu ravnotežu rasta i rodnosti.

Jedan od najvažnijih postupaka zelene rezidbe je pinciranje, odnosno postupak kojima se uklanjaju vegetativni vrhovi mladica. Pinciranje se u pravilu vrši kada su mladice narastu od 10-15 centimetara. Otkida se vrh mladice, a ostavlja dva do tri lista. Nadalje, uklanjaju su sve bujne i suvišne mladice ili one koje imaju položaj vodopija. Prorjeđivanjem zelene mase rezultira boljom obojanošću i većim plodovima.

Moguće je izvršiti i povijanje grana u povoljniji položaj čime se postiže optimalan raspored grana i željeni oblik krošnje. Važno je napomenuti da se zelenom rezidbom ne smije ukloniti više od 30% zelene mase jer se tako smanjuje fotosinteza a time i sama količina hraniva potrebna za plodonošenje.

Kako bi postigli profitabilnost i dugovječnost a time i visoku kvalitetu naših voćaka potrebno je pravovremeno i pravilno brinuti o njima. Uspješna rezidba je tako preduvjet za uspješnu sezonu naših omiljenih voćnih kultura.

Share on facebook
Share on linkedin
Marko Brajer
Marko Brajer
Bok! Ja sam Marko, diplomirani inženjer agronomije. Dio sam veselog Plantagana tima. Pomažem u proizvodnji domaće, organske hrane i kroz različite članke Vas pokušavam uvesti u naš mali zdravi svijet voća. Tu smo za Vas!

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *